Er jeres stålprodukter lovlige?

Er jeres stålprodukter lovlige?

I Danmark er der lovgivet om, at de produkter, du som håndværker bruger som byggevarer, skal være lovlige. For de fleste kommer dette ikke som en overraskelse, og for de fleste er det ikke noget, som giver anledning til bekymringer.

Kigger man på Byggevareinfo, kan man se, at, man som håndværker skal være opmærksom på:

  • Hvad projekterende har angivet i beskrivelsen for projektet.
  • At man som håndværksfirma kun køber CE-mærkede byggevarer, når der er krav til netop dette mærke.
  • At de danske krav til det færdiggjorte byggeri er fastlagt i bygningsreglementet.

Særligt ved krav til CE mærkede produkter, er der grund til at være ekstra opmærksom. Mange ved, at der er skrappe krav til CE mærkning af stål, da det er vigtigt, at byggematerialer lever op til de krav, der er angivet i projektbeskrivelsen. Det er essentielt, at kvalitet og bæreevne er i stand til at efterleve det, som er lovet, da stålet ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Når du som håndværker køber CE mærkede produkter, er det din garanti for, at byggematerialet lever op til de krav, der er på det europæiske marked. Mærket sikrer, at den virksomhed, som sender produktet på markedet, står inden for det og har kvalitetssikret det efter de påkrævede standarder. Kun med et sådan mærke må produktet anvendes til byggeri, da det har været igennem dokumentation og kvalitetssikringer.

Bliver man som virksomhed tilbudt meget billige byggevarer, er det dermed også op til en selv at anvende sin sunde fornuft og undersøge, om disse varer – til trods en attraktiv pris – virkelig kan anvendes i et byggeri?

I de fleste tilfælde er svaret nej, og det er dit ansvar at anvende varer, der har det lovpligtige CE mærke. Formår man ikke at gøre det, kan man blive straffet med store bødestraffe – eller deciderede fængselsstraffe, hvis mangelfuldt byggeri ender med at koste personskader eller det, der er værre.

Sørg derfor altid for, at dine byggevarer er CE mærket, og at deres ydeevnedeklaration påviser, at produktet er fint egnet til det henseende, hvor du benytter det. På den måde lever du op til brugen af lovlige byggevarer og begår dig etisk forsvarligt på et marked, der kræver stor ansvarsbevidsthed.