Danskundervisning for virksomheder

Danskundervisning for virksomheder

Mange danske virksomheder har ansat udlændinge til at nå i mål med opgaverne. Især byggebranchen har travlt, for vi bygger huse og laver infrastruktur som aldrig før. Derfor henter håndværkerbranchen arbejdskraft i udlandet for at få entrepriserne til at hænge sammen. I 2018 havde 384.000 udlændinge job i Danmark, hvilket er et historisk højt antal.

Byggepladserne summer af forskellige sprog

På byggepladserne bliver der talt mange forskellige sprog – hvilket jo er fuldstændig naturligt med flere nationaliteter ansat. Selvom man selvfølgelig kan komme langt med tegn og gestikulationer, så kan det give rigtig meget til det sociale fællesskab og det faglige niveau, hvis de ansatte kan kommunikere med hinanden på det samme sprog. Hvis du som virksomhedsejer eller formand på byggepladsen gerne vil støtte op om, at udlændingene på arbejdspladsen lærer dansk, så får du her information om de muligheder, der findes for danskundervisning til udlændinge.

Danskundervisning for udlændinge

IA Sprog er en sprogskole med base i København, som har mange års erfaring med danskundervisning til voksne med udenlandsk baggrund. Kursisterne kan selv melde sig til et danskkursus på skolen. IA Sprogs undervisere hjælper med at finde det bedst egnede kursus til alle, der henvender sig. Det sker ved en samtale med hver enkelt kursist, som fastlægger niveau og behov. IA Sprog tilbyder også at lave skræddersyede løsninger tilpasset bestemte virksomheder og brancher, som gerne vil støtte deres ansatte i at lære dansk. På en arbejdsplads vil der ofte være ansatte med forskellige niveauer i forhold til det danske sprog. Nogle har måske arbejdet her i landet i flere år, mens andre lige er kommet hertil. For nogle kan dansk være det første fremmedsprog, de skal lære, mens andre allerede kan tale flere forskellige sprog. IA Sprog tilrettelægger undervisningen, så der tages højde for dette, ved at screene hver enkelt kursist inden undervisningen startes op.

Byggebranchen kan støtte op om danskundervisningen

Som virksomhedsejer tænker du måske ikke, at dine ansattes danskkompetencer er noget, du skal blande dig i. Men det er et fantastisk frynsegode at få mulighed for at lære sproget i det land, man bor i. Det styrker den arbejdsmæssige trivsel, fordi de ansatte også via undervisningen får en indsigt i den danske arbejdskultur og bedre kan begå sig i samtalerne på arbejdspladsen. For langt de fleste mennesker styrker de danske sprogfærdigheder også den følelsesmæssige tilknytning til Danmark, fordi man får lettere ved at knytte sociale relationer i eller uden for arbejdspladsen. Det er også en fordel for virksomhedsejerne, fordi danskundervisningen er med til at udvikle de ansatte og holde på de dygtige folk, som man har brugt tid på at oplære. Selve undervisningen kan finde sted i arbejdstiden eller efter fyraften, alt efter aftale mellem IA Sprog og virksomheden. Hvis virksomheden selv har egnede lokaler, er det oplagt at anvende disse, så de ansatte ikke skal bruge tid på at transportere sig til kursusstedet. Danskundervisningen kan selvfølgelig også finde sted i IA Sprogs lokaler på Nørrebro i København. Har du fået lyst til at vide mere om danskundervisning for virksomheder, så læs mere her.